Hjem

Vi foretar arbeider innen:


 • Grunnarbeider
 • Dreniring av kjeller
 • Riving
 • Planering
 • Vann og kloakk
 • Grøntanlegg
 • Gressklipping
 • Kjerneboring
 • Hogst av vanskeligstilte trær
 • Snøbrøyting
 • Strøing
 • Soping

Ta kontakt med oss for gratis befaring!


Telefon: 98028784


E-post: geir@selandermaskin.no


Foretaksnummer: 923 181 482

Vann og fukt fører til råte og muggsopp problemer, som igjen gir dårlig inneklima.

Drenering er derfor svært viktig for å hindre fuktinntrengning i kjeller og grunnmur.  Den vanligste årsaken til vann i kjelleren er at bakken rundt bygningen ikke klarer å håndtere store mengder med overflatevann. Ved store nedbørsmengder samles mye overflatevann på bakken, som kan renne inn mot huset og gi vanntrykk mot grunnmuren. Dette øker risikoen for vanninntrenging i kjeller. Hvis det er sprekker i grunnmuren, kan dette føre til frostspreng og store skader på vinteren.


Dårlig inneklima i kjellere han forårsake astma og andre helseskader. Derfor er det viktig å prioritere dette før du innreder din kjeller.

Om oss


GS-Hogst & Maskin AS har drevet anleggsvirksomhet siden 1986. Vi holder til i Skien, men tar oppdrag i hele Grenland, Vestfold og Nome. Vårt største nedslagsfelt er i Skien og Porsgrunn.


Firmaet utfører tradisjonell maskinentreprenørvirksomhet, men vi liker utfordringer og tar gjerne på oss spesialoppdrag som krever litt ekstra. Vi har drivet med praktisk opplæring for Industri og sikkerhetsskolen innenfor masseforflytningsmaskiner. Vi er opptatt og følge med på utviklingen innen bransjen når det gjelder utstyr og ny teknologi.


Komplette løsninger til avtalt tid og pris, og garanti for at alle oppdrag blir utført på en effektiv og kvalitetsmessig måte, er en viktig del av vår service. Vårt mål er å sette kunden i fokus, skape og ta vare på merverdier, både til kunden og firmaets beste. Vi bistår gjerne med nyttige råd og tips.


Ring oss for nærmere avtale, vi tar på oss det meste.

Bilder av tidligere oppdrag

       Copyright 2020 © Geir Selander